Svěřenecké fondy / Explicit Funds

Služby

Svěřenecké fondy

Svěřenský fond patří do oblasti správy majetku, který je vyčleněný z vlastnictví zakladatele se zachováním jeho plné anonymity. Takový majetek je bez právní subjektivity a určený k dalším účelům a spravovaný jmenovaným správcem. Veškeré záležitosti svěřenského fondu s vámi spolehlivě vyřešíme.

Pomůžeme vám ochránit I spravovat vás majetek a důvěrné informace o vašem majetku budou s námi v bezpečí.

Nadpis obrazku
Viktor Jurčík

Jednatel

Nadpis bloku.

Svěřenský fond patří do oblasti správy majetku, který je vyčleněný z vlastnictví zakladatele se zachováním jeho plné anonymity. Takový majetek je bez právní subjektivity a určený k dalším účelům a spravovaný jmenovaným správcem. Veškeré záležitosti svěřenského fondu s vámi spolehlivě vyřešíme.

Naše společnost je licencovaným správcem svěřenských fondů a poskytneme vám komplexní služby v této oblasti včetně profesionálních konzultací, založení a správy svěřenských fondů.

Správa svěřenských fondů v naší kompetenci začíná samotným založením, které vzniká ve chvíli sepsání statutu u notáře. Ke zřízení svěřenského fondu dochází v přijetí pověření správy majetku svěřenským správcem a ke vzniku dochází dnem zápisu do evidence svěřenských fondů.

Profesionálně se postaráme o svěřenské fondy osobní, rodinné, firemní, charitativní i investiční.

Převezmeme odpovědnost za správu svěřenského fondu a majetku, který je jeho obsahem. Budeme plnit veškeré související povinnosti a dbát o jeho rozmnožování v zájmu obmyšleného, a aby nebylo kráceno jeho právní plnění.

Máte zájem o svěřenecké fondy?

Neváhejte nás kontaktovat nebo nám napište přes kontaktní formulář. Ozveme se Vám zpátky.